Προκηρύξεις θέσεων: Βυζαντινή Ιστορία & Βυζαντινή Φιλολογία, ΙΙΕ/ΕΙΕ

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)  προκηρύσσει α) Θέση Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία». Προθεσμία έως την Δευτέρα 25.7.2022, β) Θέση Ερευνητή/τριας Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία». Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει (α) την […]

Προκήρυξη υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων προκηρύσσει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, στον τομέα της Βυζαντινής ή/και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εις μνήμην του καθηγητή Κωνσταντίνου Α. Μανάφη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη […]

Προκήρυξη υποτροφίας για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα ― Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Η Γεννάδειος βιβλιοθήκη προκηρύσσει υποτροφία για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στο ερευνητικό πεδίο των ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης θρησκείας από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων είναι μέχρι 15 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και […]

Προκήρυξη θέσης επισκέπτη επίκουρου καθηγητή ― Πανεπιστήμιο Clark

Το Πανεπιστήμιο Clark στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προκηρύσσει θέση επισκέπτη επίκουρου καθηγητή Ιστορίας Τέχνης/Αρχαιολογίας του Αρχαίου και Μεσαιωνικού Μεσογειακού Κόσμου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://bsana.net/announcements/category/jobs/ Έναρξη υποβολής αιτήσεων 15 Μαρτίου 2022 στην η διεύθυνση: [email protected] και για ερωτήσεις [email protected]

Προκήρυξη διδακτορικής έρευνας: Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, Προθεσμία 10-04-2022.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» προκηρύσσει δύο θέσεις για διδακτορική έρευνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και στους συνδέσμους: https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/ https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/job-advertisements/ RTG-2304_job-advertisement_cohort-2b_2-1  

Προκήρυξη διδακτορικής έρευνας: Πανεπιστήμιο Ghent, Προθεσμία 23-4-2022

To Πανεπιστήμιο του Ghent (Βέλγιο) προκηρύσσει τρεις θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «European Research Council Consolidator Grant project MELA. The meaning of language. A digital grammar of the Greek taught at schools in Late Constantinople». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 23 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη […]

24ο Διεθνές Συνέδριο: Υποτροφίες AIEB, Προθεσμία 15-03-2022

Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (ΑΙΕΒ) έχει ανακοινώσει την χορήγηση πενήντα υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές όλων των εθνικοτήτων για συμμετοχή τους στο 24ο Διεθνές Συνέδριο. Λεπτομερέστερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. Με θερμούς χαιρετισμούς Ταξιάρχης Κόλιας ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη AIEB_Byzgrants2022   […]

Central European University, MA and Ph.D., 2022/2023.

Το Τμήμα Μεσαιωνικών Σπουδών του Central European University προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στην οικεία  ιστοσελίδα https://medievalstudies.ceu.edu/

Προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών ― Πανεπιστήμιο Princeton

The Seeger Center for Hellenic Studies at Princeton University invites applications for two postdoctoral fellowships: (1) The Hannah Seeger Davis Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies and (2) The Mary Seeger O’Boyle Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies. Deadline: on January 18, 2022. http://Click for the full announcement.

Προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορική έρευνα: Johannes Gutenberg University of Mainz.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption» / «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», προκηρύσσει έξι υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορική διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 3 Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες […]