Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές ― Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz προκηρύσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», έξι έμμισθες θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 20 Μαΐου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. RTG 2304_job advertisement_cohort 3a  

Θέση υποψήφιου διδάκτορα ― Πανεπιστήμιο Fribourg. Προθεσμία 20-2-2023.

Το Πανεπιστήμιο Fribourg της Ελβετίας προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Portraying Medieval Women: The Materiality of Female Images and Art Patronage in the Latin East (12th–15th centuries)», μία θέση υποψήφιου διδάκτορα. Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://jobs.fr.ch/job/Fribourg%2C-CH-PhD-Position-Sari/763894202/  

Θέσεις για διδακτορικές σπουδές ― Πανεπιστήμιο Lund. Προθεσμία 15-2-2023.

Το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας προκηρύσσει δύο θέσεις για διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα: α) Σημιτικών γλωσσών, β) Ελληνικής (Αρχαίας και Βυζαντινής) και γ) Νέας Ελληνικής. Προθεσμία υποβολής έως 15 Φεβρουαρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:582294/type:job/where:4/apply:1

Επαναπροκήρυξη θέσης εντεταλμένου διδάσκοντος «Βυζαντινής Ιστορίας», Παν/μιο Πατρών, έως 10-2-2023.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών επαναπροκηρύσσει θέση εντεταλμένου διδάσκοντος «Βυζαντινής Ιστορίας» για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Προθεσμία υποβολής έως 10 Φεβρουαρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη επαναπροκήρυξη. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – 2022-2023)(1)

Προκήρυξη υποτροφίας: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Το Dumbarton Oaks Research Library and Collection προσφέρει υποτροφία ύψους 4000$ σε διδάκτορες για έρευνα διάρκειας ενός μήνα στις Βυζαντινές Σπουδές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο: https://www.doaks.org/research/fellowships-and-awards/one-month-research-awards/

Προκηρύξεις θέσεων: Βυζαντινή Ιστορία & Βυζαντινή Φιλολογία, ΙΙΕ/ΕΙΕ

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)  προκηρύσσει α) Θέση Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία». Προθεσμία έως την Δευτέρα 25.7.2022, β) Θέση Ερευνητή/τριας Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία». Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει (α) την […]

Προκήρυξη υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων προκηρύσσει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, στον τομέα της Βυζαντινής ή/και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εις μνήμην του καθηγητή Κωνσταντίνου Α. Μανάφη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη […]

Προκήρυξη υποτροφίας για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα ― Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Η Γεννάδειος βιβλιοθήκη προκηρύσσει υποτροφία για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στο ερευνητικό πεδίο των ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης θρησκείας από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων είναι μέχρι 15 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και […]

Προκήρυξη θέσης επισκέπτη επίκουρου καθηγητή ― Πανεπιστήμιο Clark

Το Πανεπιστήμιο Clark στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προκηρύσσει θέση επισκέπτη επίκουρου καθηγητή Ιστορίας Τέχνης/Αρχαιολογίας του Αρχαίου και Μεσαιωνικού Μεσογειακού Κόσμου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://bsana.net/announcements/category/jobs/ Έναρξη υποβολής αιτήσεων 15 Μαρτίου 2022 στην η διεύθυνση: Clark[email protected] και για ερωτήσεις [email protected]

Προκήρυξη διδακτορικής έρευνας: Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, Προθεσμία 10-04-2022.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» προκηρύσσει δύο θέσεις για διδακτορική έρευνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και στους συνδέσμους: https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/ https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/job-advertisements/ RTG-2304_job-advertisement_cohort-2b_2-1  

Προκήρυξη έδρας Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη της έδρας Βυζαντινών Σπουδών του Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου. Προθεσμία έως 23 Μαρτίου 2022. 1149-1775-12_THE-Text_FacCultStud_W3_ByzantinStud-Chair_02-24 20220216_02_ZEIT_W3_Byzantinistik_-LS_02-24  

Προκήρυξη διδακτορικής έρευνας: Πανεπιστήμιο Ghent, Προθεσμία 23-4-2022

To Πανεπιστήμιο του Ghent (Βέλγιο) προκηρύσσει τρεις θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «European Research Council Consolidator Grant project MELA. The meaning of language. A digital grammar of the Greek taught at schools in Late Constantinople». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 23 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη […]

24ο Διεθνές Συνέδριο: Υποτροφίες AIEB, Προθεσμία 15-03-2022

Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (ΑΙΕΒ) έχει ανακοινώσει την χορήγηση πενήντα υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές όλων των εθνικοτήτων για συμμετοχή τους στο 24ο Διεθνές Συνέδριο. Λεπτομερέστερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. Με θερμούς χαιρετισμούς Ταξιάρχης Κόλιας ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη AIEB_Byzgrants2022   […]

Central European University, MA and Ph.D., 2022/2023.

Το Τμήμα Μεσαιωνικών Σπουδών του Central European University προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στην οικεία  ιστοσελίδα https://medievalstudies.ceu.edu/

Προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών ― Πανεπιστήμιο Princeton

The Seeger Center for Hellenic Studies at Princeton University invites applications for two postdoctoral fellowships: (1) The Hannah Seeger Davis Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies and (2) The Mary Seeger O’Boyle Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies. Deadline: on January 18, 2022. http://Click for the full announcement.

Προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορική έρευνα: Johannes Gutenberg University of Mainz.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption» / «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», προκηρύσσει έξι υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορική διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 3 Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες […]

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος “Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen” προκηρύσσει 6 υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15 Νοεμβρίου 202ο. RTG-2304_job-advertisement_cohort-2a

Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου

PhD position in the project “Scales of fragmentation: bioarchaeological evidence of economic and social transformation from the Late Roman to Early Medieval period in the Eastern Mediterranean”. Job description: The PhD student’s task will be analyse the connections between changes in human diet and nutrition, and the landscape transformations taking […]

Προκήρυξη θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή, Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών

The Division of Byzantine Research (ABF) of the Institute for Medieval Research (IMAFO) at the Austrian Academy of Sciences (OeAW), Austria’s leading non-university research and science institution, is seeking applications for the position of a POST DOC in Byzantine Studies (part-time/20 hours per week). The initial duration of the appointment […]

Προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικού ερευνητή, Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Boğaziçi University)

The Byzantine Studies Research Center of Bogazici University in Istanbul continues to accept applications to the following postdoctoral fellowships for the 2020-2021 academic year. 1) Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in Byzantine Studies Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Δεκεμβρίου 2019 2) Andrew W. Mellon Short-Term Postdoctoral Research Grant in Byzantine Studies […]

Προκήρυξη θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή, Πανεπιστήμιο της Γάνδης

Job vacancy: Fulltime Postdoctoral Researcher (2 years) at Ghent University (Belgium) The ERC-funded research group Novel Saints. Studies in Ancient Fiction and Hagiography of the Department of Literary Studies at Ghent University (Belgium) is seeking a specialist in hagiography to work as a Database Coordinator. The Principal Investigator is Prof Dr […]

Προκήρυξη θέσεων Ερευνητού Γ´ βαθμίδος, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

To Kέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος: 1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του ελληνικού χώρου κατά την τουρκοκρατία (1453-1821), με έμφαση στη μελέτη των ελληνικών αρχειακών πηγών» 2. Μία (1) θέση Ερευνητού […]

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή Ιστορίας c.950-c.1250 (CE), Πανεπιστήμιο Durham

“Applicants with interests in Mediterranean, North African, Iberian, Islamicate, Byzantine and Eurasian Studies are all encouraged, as well those with expertise in European History”   https://www.jobs.ac.uk/job/BVR778/assistant-professor-in-history-c950-c1250-ce?fbclid=IwAR2bxJf7hckIS8yenIzX0zubzofmEIPQq_Ty25Kkxb7S4yMpGSf9MdMfzR4

Υποτροφία εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας – Πανεπιστήμιο Mainz

Within the Research Group “Ways of Dissemination and Processes of Appropriation” at the Leibniz ScienceCampus “Byzantium between Orient and Occident” one post-doctoral position (wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in) is to be filled for a period of two years (24 months), beginning from 1 January 2020.   The application deadline is 20.10.2019.   https://www.byzanz-mainz.de/en/news/news-details/article/stellenausschreibung-postdoc-stelle-als-wissenschaftlicher-mitarbeiterin/?fbclid=IwAR3ed89NKTsWjbH9MBjI7BXylVRB9TsIL9vqCnaIUIMNBuV1nGisZSIdJFk&cHash=5c085b0797de4459e41f48d96651e535

Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος «Early Concepts of Humans and Nature: Universal, Specific, Interchanged» προκηρύσσει μία υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Οκτωβρίου 2019. https://www.blogs.uni-mainz.de/fb07-grk-man-nature/available-positions/?fbclid=IwAR3mAkFdagKpBLb5fksSEzzORiIOOLiZUXHh0c_Np6Y6d1hlvEaOtdaspXA

Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» προκηρύσσει μία υποτροφία τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «the influence of Christian religion and theology on the broad topic of cultures of war in Late Antiquity […]

Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα, Πανεπιστήμιο Λονδίνου

Το Πανεπιστήμιο Λονδίνου, στα πλαίσια του προγράμματος Connected Clerics. Building a Universal Church in the Late Antique West (380-604 CE), προκηρύσσει υποτροφία εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα Late Antique Canon Law. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 8 Ιουλίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/416928?fbclid=IwAR3neQWIPq3sjENU-p1laK21HB-aBb2RqX56-9_4tIYxB11Qp6rDXJMEBdY

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο της Γάνδης

The Department of Literary Studies at Ghent University (Belgium) is seeking well-qualified applicants for two fully-funded and full-time doctoral research fellowships attached to the European Research Council Consolidator Grant project Novel Echoes. Ancient novelistic receptions and concepts of fiction in late antique and medieval secular narrative from East to West […]

Προκήρυξη Επιστημονικού Συνεργάτη Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο της Γάνδης

The Database of Byzantine Book Epigrams (DBBE, www.dbbe.ugent.be), based at Ghent University, will launch a completely revamped version in the near future, and is therefore seeking a well-qualified collaborator to maintain data and prepare records. The candidate will be part of a team of pre- and postdoctoral scholars within the […]

Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Βιέννης

Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης προκηρύσσει μία θέση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Claudia Rapp. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 5 Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c29E326E5-703A-C893-3D87-CF07AEBF2F2B_k5049B8DF-C89A-C0D3-D55C-0A75FC4F45C7&tid=73272.28  

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο της Μπολόνια

Applications are invited for two PhD positions at the University of Bologna (Department of Philosophy and Communication studies), fully funded for 3 years in the framework of the ERC project: “Alchemy in the Making: From ancient Babylonia via Graeco-Roman Egypt into the Byzantine, Syriac and Arabic traditions (1500 BCE -1000 […]

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος “Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen” προκηρύσσει 6 υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 24 Μαΐου 2019. 56436514_1059151110959898_7403123501915176960_n 57000724_1059151154293227_4686565148280750080_n

Υποτροφίες από το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi

Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και σύντομης διάρκειας έρευνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Απριλίου 2019 και 17 Μαΐου 2019. http://byzantinestudies.boun.edu.tr/index.php?page=events&id=40  

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος “Early Concepts of Humans and Nature: Universal, Specific, Interchanged” προκηρύσσει 6 υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1 Μαΐου 2019. job posting_GRK1876_ 2019_eng

Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

Το Ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2019, το δέκατο τέταρτο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής. Το Ίδρυμα θα χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – JULES DASSIN” […]

Υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – KU Leuven

The Institute for Early Christian and Byzantine Studies of the Greek Department at KU Leuven is seeking a PhD candidate, to work on a research project investigating the political application of biblical exegesis at the Byzantine court of the ninth to eleventh centuries. The successful candidate will prepare a dissertation, […]

Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi προσφέρει υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2019 Postdoc Fellowships Announcement_2019-2020

Προκήρυξη θέσης επίκουρου καθηγητή Βυζαντινών Σπουδών, Central European University

Assistant Professor Byzantine Studies, Department of Medieval Studies Starting date:                       August 1, 2019 Application deadline:          February 15, 2019 Full Or Part Time:                Full-time (40 hours/week) The Department of Medieval Studies at Central European University (CEU) invites applications for the position of Assistant Professor of Byzantine Studies. The successful candidate will […]

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Το ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ-ΕΥ του έργου αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 21 […]

Προκήρυξη θέσης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Βυζαντινή Ιστορία, 4ος -15ος αι.» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019. Elliniki_prokiriksi_ISA_9.11.2018

Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο Μόναχο

The Incoming LMU Research Fellowships are directed at outstanding international junior researchers from all fields of research. They are designed to promote the career development of early-career postdoctoral researchers by fostering their mobility and supporting them in developing their academic profile. We offer you ideal conditions to carry out your […]

Υποτροφία για έρευνα στην Τουρκία (ANAMED Fellowships 2019/20)

Το Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) προσφέρει υποτροφίες για βυζαντινολογική έρευνα διάρκειας ενός έτους (2019/20). Προθεσμία υποβολής 15 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες https://anamed.ku.edu.tr/en/applications

Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο Mainz

Within the Research Training Group for doctoral students 2304 “Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception”, which is financed by the DFG (German Research Foundation), at the Johannes Gutenberg University of Mainz, 1 post-doctoral position (wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in) (salary scheme 13 TV-L, 100%) is to be filled by […]

Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στη Βιέννη

Προκηρύσσεται θέση για μεταδιδακτορική έρευνα στο πρόγραμμα Neoplatonism and Abrahamic Traditions. A Comparative Analysis of the Middle East, Byzantium and the Latin West (9th-16th Centuries), στο Ινστιτούτο Μεσαιωνικών Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών στη Βιέννη, με τη χρηματοδότηση του European Research Council Consolidator Grant. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 5 Νοεμβρίου […]

Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στην Τουρκία και την Ιταλία για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20

Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi και το Κέντρο Ιταλικών Αναγεννησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσφέρουν υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η υποτροφία προβλέπει διαμονή στην Κωνσταντινούπολη (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) και στη Φλωρεντία (Ιανουάριος-Ιούνιος). Η έρευνα των υποψηφίων θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ Ιταλίας […]

Ερευνητική υποτροφία στο Mainz

Μέσω του κατωτέρω συνδέσμου μπορείτε να διαβάσετε προκήρυξη υποτροφιών για βυζαντινολογική έρευνα διάρκειας ενός μηνός στο Leibniz-WissenschaftsCampus: Byzantium between Orient and Occident (θερινό εξάμηνο 2019 και χειμερινό εξάμηνο 2019/20). https://www.byzanz-mainz.de/en/fellowship/

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος “Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen” προκηρύσσει 6 υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Ιουνίου 2018. http://www.geschichte.uni-mainz.de/Byzantinistik/327_DEU_HTML.php