President: Taxiarchis Kolias

Vice-president: Platon Petridis

Secretary: Theodora Antonopoulou

Treasurer: Gerasimos Merianos

Secretary adj.: Theodora Papadopoulou

Members: Christos Stavrakos

Maria Tziatzi

Olga Karagiorgou

Zisis Melissakis