Πρόεδρος: Ταξιάρχης Κόλιας

Αντιπρόεδρος: Σοφία Καλοπίση-Βέρτη

Γενικός Γραμματέας: Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

Ταμίας: Αικατερίνη Νικολάου

Ειδικός Γραμματέας: Μαρία Λεοντσίνη

Μέλη: Πολύμνια Κατσώνη

            Αθανάσιος Μαρκόπουλος
            Μαρίνα Λουκάκη
            Χρήστος Σταυράκος