Δʹ [ΙΑʹ] Συνάντηση (2023)
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνουν την Δ΄ [ΙΑ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή, από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 το απόγευμα έως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023. Όσοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση παρακαλούνται να στείλουν δήλωση συμμετοχής και περίληψη της ανακοίνωσής τους (μέχρι 350 λέξεις) έως τις 31 Μαρτίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Αναλυτικές πληροφορίες