Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) έχει συντάξει Ψήφισμα κατά της ενοποίησης των τριών Τμημάτων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. σε ένα Τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο Ψήφισμα. Μέσω του συνδέσμου Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δίδεται η δυνατότητα υποστήριξης του Ψηφίσματος.

Ψήφισμα τουΤμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ 7.11.2023