Πρόεδρος:  Ταξιάρχης Κόλιας

Αντιπρόεδρος:  Πλάτων Πετρίδης

Γενικός Γραμματέας:  Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Ταμίας: Γεράσιμος Μέριανος

Ειδικός Γραμματέας:  Θεοδώρα Παπαδοπούλου

Μέλη:  Χρήστος Σταυράκος

               Μαρία Τζιάτζη
              Όλγα Καραγιώργου
              Ζήσης Μελισσάκης