Ιστορικό

Οι περισσότεροι Έλληνες Βυζαντινολόγοι, είτε δραστηριοποιούνται επιστημονικά εντός Ελλάδος είτε εκτός, στήριξαν τον θεσμό των Συναντήσεων Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκαν επτά συνέδρια από το 1998 έως το 2007.

Θεωρώντας ότι ο θεσμός αυτός υπήρξε επιτυχής και συνέβαλε στην προώθηση των Βυζαντινών Σπουδών στην Ελλάδα, καθώς και στην διεθνή προβολή τους, η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών ανέλαβε, το 2014, την πρωτοβουλία αναβίωσης των Συναντήσεων, ως συνέχειας του αρχικού θεσμού, αλλά υπό νέα μορφή.

Τα συνέδρια φέρουν πλέον την επωνυμία Συναντήσεις Ελλήνων Βυζαντινολόγων και συνεχίζουν να έχουν ως κύριο στόχο την γνωριμία παλαιότερων και νέων επιστημόνων. Η διοργάνωσή τους ανατίθεται ανά διετία σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε πιθανή συνεργασία με αναγνωρισμένα ερευνητικά. Την ευθύνη της αναζήτησης των φορέων της διοργάνωσης φέρει η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, εκπρόσωποι της οποίας θα συνεργάζονται με την εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή κατά την προετοιμασία του Συνεδρίου.

Τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών και ο Τομέας Θεωρίας και Ιστορίας του Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών συνδιοργανώνουν την Α΄ [Η'] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων στην Αθήνα, από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2015. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου 30.   http://byzsynantesis.uoa.gr/

 

Πρόγραμμα

Α΄ Συνάντηση - Πρόγραμμα

Περιλήψεις των Ανακοινώσεων

Α΄ Συνάντηση - Περιλήψεις

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τη Β΄[Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών τον Δεκέμβριο 2017, από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου το απόγευμα έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου το βράδυ.

https://synantisiellinonbyzantinologon.events.upatras.gr/

 

 

 

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα-μετά-περιλήψεων-των-ανακοινώσεων

Σημείωση! Μπορείτε να δείτε τις περιλήψεις των ανακοινώσεων ανοίγοντας το ανωτέρω πρόγραμμα της συνάντησης και πατώντας πάνω στο όνομα του ομιλητή ή στον τίτλο της ανακοίνωσης

Kατάλογος συμμετεχόντων

Κατάλογος-Συμμετεχόντων

 

Γ΄ [Ι’] Συνάντηση

Το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν τη Γ΄[Ι΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019  έως το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019.

Αφίσα

Πρόγραμμα