Ενημέρωση

Η ιστορία της AIEB

Η εισήγηση της καθ. Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών (Σόφια, 22-27 Αυγούστου 2011), με τίτλο: Les congrès internationaux des études byzantines face à la conjoncture historique. Συνημμένα αρχεία: Bureau.pdf