ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Γενική αναζήτησηΕλληνική Βυζαντινολογική Βιβλιογραφία (1991-2005)

Έχει αναρτηθεί η ελληνική βιβλιογραφία για το Βυζάντιο, 1991-2005. Λόγω του όγκου του υλικού είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν παραλείψεις και αβλεψίες. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε, όπως είχαμε προτείνει στη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2009, να αποστείλετε ηλεκτρονικώς τις προσθήκες ή προτάσεις σας για βελτιώσεις.

Συνημμένα αρχεία