ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

DIAL-G (Διαχρονικό διαδραστικό Λεξικό της Ελληνικής)

Υπεύθυνος: Γρηγόριος Παπαγιάννης - Νικόλαος Σικλαφίδης

Φορείς: Δ.Π.Θ. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Χρόνος υλοποίησης: 2007 -

Λοιπές πληροφορίες: http://dialg.helit.duth.gr/

Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα

Υπεύθυνος: Ταξιάρχης Κόλιας

Συνεργάτες: Μαρία Αλυσανδράτου

Φορείς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας

Χρόνος υλοποίησης: 2012

Δίκτυα ανώνυμων γραφέων της Παλαιολόγειας εποχής

Υπεύθυνος: Σοφία Κοτζάμπαση

Χρόνος υλοποίησης: 2011-

Προσωπογραφικό λεξικό της εποχής των Παλαιολόγων. Συμπλήρωμα

Υπεύθυνος: Σοφία Κοτζάμπαση

Συνεργάτες: Ελένη Καλτσογιάννη, Ηλίας Ταξίδης, Ηλιάνα Παρασκευοπούλου

Φορείς: σε συνεργασία με το Institut für Byzanzforschung της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών

Χρόνος υλοποίησης: 2010-

Οι πόλεις στο Βυζάντιο: Οικονομία-Διοίκηση-Κοινωνία (13ος-15ος αι.)

Υπεύθυνος: Κοντογιαννοπούλου Αναστασία

Φορείς: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Χρόνος υλοποίησης: 2008-

Λοιπές πληροφορίες: Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η συστηματική μελέτη των πόλεων κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους αιώνες (13ος-15ος αι.). Μεταξύ των επιμέρους θεμάτων που μελετώνται συμπεριλαμβάνονται: οι πολιτικοί και διοικητικοί θεσμοί, όπως και οι κοινωνικές δομές των αστικών κέντρων (κοινωνικά σώματα, συλλογικότητες κ.ά.) στην εξελικτική τους πορεία. Επιπλέον, εξετάζονται οι οικονομικές δομές των πόλεων, ο ρόλος τους ως παραγωγικών και εμπορικών κέντρων και οι σχέσεις τους με την αγροτική τους περιφέρεια.