ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Αναζήτηση:

Διάλεξη του καθ. Δημήτριου Τριανταφυλλόπουλου (Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2017)

Ακολουθεί πρόσκληση του καθηγητή κ. Δημήτριου Τρανταφυλλόπουλου

 


 

Φίλες καὶ φίλοι, ἀγαπητές καὶ ἀγαπητοὶ συνάδελφοι,

εἶναι τιμὴ καὶ χαρά νὰ σᾶς προσκαλέσω στὴ διάλεξη ποὺ θὰ δώσω

τὴν Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017, περὶ τὶς 11.00 π.μ.,

στὴν αἴθουσα τοῦ Διορθόδοξου Κέντρου τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης,

μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.

 

Θέμα: 

Μεταβυζάντιο καὶ νεωτερικότητα.

Ἡ “βαβυλώνια αἰχμαλωσία” τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση ἕως τὸν Διαφωτισμό (1453-1830)

 

Μὲ πολλὴ ἐκτίμηση,

Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος

τ. καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου

Ε΄ κύκλος ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Ε΄ κύκλου ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων με θέμα «Η εξορία στον βυζαντινό κόσμο ως τόπος και ως έννοια», που οργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Τομέας Βυζαντινών Ερευνών) / Ε.Ι.Ε. Οι ομιλίες γίνονται κάθε Τρίτη του Μαΐου 2017, ώρα 19:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης»: 7ος‐9ος αι. (610‐867). Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων, ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης

Επισυνάπτεται το ενημερωτικό φυλλάδιο, η αφίσα και το πρόγραμμα Απριλίου-Μαΐου του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου «Νίκος Οικονομίδης».  Η θεματική του Σεμιναρίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι: «7ος-9ος αι. (610-867). Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων, ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης».

Δ΄ κύκλος ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Δ΄ κύκλου ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων με θέμα «Η διατροφή στη Μεσόγειο: Ιστορικές πτυχές και βιοχημικές προσεγγίσεις», που οργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Τομέας Βυζαντινών Ερευνών) και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Ε.Ι.Ε. Οι ομιλίες γίνονται κάθε Τρίτη του Μαρτίου 2017, ώρα 19:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης»: 7ος‐9ος αι. (610‐867). Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων, ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης

Επισυνάπτεται το ενημερωτικό φυλλάδιο, η αφίσα και το πρόγραμμα Μαρτίου-Απριλίου του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου «Νίκος Οικονομίδης».  Η θεματική του Σεμιναρίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι: «7ος-9ος αι. (610-867). Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων, ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης».

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι εκ παραδρομής ανεγράφη 23 Μαρτίου αντί του ορθού 22 Μαρτίου.

Γ΄ κύκλος ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Γ΄ κύκλου ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων με θέμα «Το Βυζάντιο και το πρώτο ρωσικό κράτος», που οργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε. Οι ομιλίες γίνονται κάθε Τρίτη του Φεβρουαρίου 2017, ώρα 19:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης»: "7ος‐9ος αι. (610‐867). Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων, ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης"

Επισυνάπτεται το ενημερωτικό φυλλάδιο, η αφίσα και το πρόγραμμα Φεβρουαρίου του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου "Νίκος Οικονομίδης".  Η θεματική του Σεμιναρίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι: "7ος-9ος αι. (610-867). Περίοδος κρίσης και ζυμώσεων, ανασυγκρότησης και αναμόρφωσης".

Διάλεξη του Καθηγητή Ευάγγελου Χρυσού (Αθήνα, 23 Μαΐου 2016)

Διάλεξη του Καθηγητή Ευάγγελου Χρυσού με τίτλο «Η άλωση της Πόλης» τη Δευτέρα, 23 Μαΐου και ώρα 19.00, στην αίθουσα Δρακόπουλου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που οργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Kαθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάλεξη της επίκουρης καθηγήτριας Ειρήνης Κιαπίδου (Αθήνα, 19 Απριλίου 2016)

Επισυνάπτεται πρόσκληση στη διάλεξη της κ. Ειρήνης Κιαπίδου, επίκ. καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Θεοφυλάκτου Αχρίδος Μαρτύριο των Δεκαπέντε Μαρτύρων της Τιβεριούπολης: εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα», που θα δοθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Κυψέλη 704) στις 19 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Βυζαντινής Φιλολογίας.

Συνημμένα αρχεία

Δ΄ κύκλος ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ

Επισυνάπτεται  το πρόγραμμα του δ΄ κύκλου ομιλιών των Μορφωτικών Εκδηλώσεων με θέμα «Ο πόλεμος εκτός μάχης: Η προετοιμασία και οι συνέπειες των πολέμων από την Τέταρτη Σταυροφορία έως τον Κρητικό Πόλεμο»,  που οργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ. Οι ομιλίες γίνονται κάθε Τρίτη του Απριλίου 2016, ώρα 19.00–20.30 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.