ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αναζήτηση:

3ο Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter

Επισυνάπτεται το 3ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Επιτροπής με δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες της περιόδου Ιανουάριος-Ιούνιος 2016

2o Ενημερωτικό Δελτίο / Newsletter

Επισυνάπτεται το δεύτερο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Επιτροπής με δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες της περιόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015

1o Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών

Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την προβολή του έργου των Ελλήνων βυζαντινολόγων, εγκαινιάζει το τακτικό Ενημερωτικό Δελτίο, μέσω του οποίου θα πληροφορεί, δύο φορές τον χρόνο, τους συναδέλφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα τρέχοντα επιστημονικά προγράμματα και τις πρόσφατες δημοσιεύσεις, καθώς και για τις εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Βυζαντίου.

Επισυνάπτεται το πρώτο τεύχος.