ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναζήτηση:

Υπενθύμιση για δήλωση συμμετοχής στη Β΄ [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Ακολουθεί υπενθύμιση της Οργανωτικής Επιτροπής της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων.

 Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στη Β΄ [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία θα γίνει στην Πάτρα από τις 13-15 Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο (έστω προσωρινό) της ανακοίνωσής τους έως τις 24 Απριλίου 2017 και την περίληψη (περίπου 350 λέξεις) μαζί με τον οριστικό τίτλο της ανακοίνωσης έως τις 30 Ιουνίου 2017. Οι ανακοινώσεις υποψήφιων διδακτόρων θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή έγκριση του επόπτη καθηγητή. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν χωρίς ανακοίνωση στις εργασίες της Συνάντησης παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2017, συμπληρώνοντας επίσης τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικές με τη Β' [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων θα αναρτώνται στο εξής και στον ιστότοπο http://synantisiellinonbyzantinologon.events.upatras.gr/.


Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής,
Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου
Φεβρωνία Νούσια

Ανάρτηση τόμου 26 του περιοδικού «Βυζαντινά Σύμμεικτα»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα, τόμος 26 (2016), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/issue/view/543

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / TABLE OF CONTENTS

 

Άρθρα / Articles 

– The Soldier's Life: Early Byzantine Masculinity and the Manliness of  War, Μ. Ε. STEWART, 11-44
– Οι "Caesares" του Αυσονίου: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις, Βασίλειος Λ. ΠΑΠΠΑΣ, 45-66
– Μυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας     (9ος-14ος αι.), Γεώργιος Β. ΤΣΙΑΠΛΕΣ, 67-92
– Die Ausgießung des zweifachen Geistes. Zwei unikale Szenen in der Soter-Kirche in Kephali auf Kreta, Martina HORN, 93-125
– Le penchant politique de Basile Lakapènos pour l’Athos et le rétablissement des relations de Basile II avec le monastère de Stoudios en 985/986, Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ, 127-139
– Κωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή, Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, 141-161
– Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια, Σπυρος ΚΑΡΥΔΗΣ, 163-209
– Το Θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περί Βασιλειών, Κωνσταντίνος ΠΑΪΔΑΣ, 211-245
– State officials in the themes of Opsikion, the Anatolikoi and the Kibyrraiotai: new and recently revisited sigillographic evidence, Olga KARAGIORGOU, Pantelis CHARALAMPAKIS, Christos MALATRAS, 247-308
– Social Group Profiles in Byzantium: Some Considerations on Byzantine Perceptions about Social Class Distinctions, Efi RAGIA, 309-372

 

Βιβλιοκρισίες / Book Reviews 

– Review Article:Ἤπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina, 1-3 October 2009), eds. CHRISTOS STAVRAKOS and BARBARA PAPADOPOULOU, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011 (360 p.), Olga KARAGIORGOU, 375-394
– Βιβλιοκριτικό δοκίμιο:G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by K. Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332, Αχιλλεύς ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ, 395-418
– Βιβλιοκρισία:Ἀντωνίου Σ. Δαμαλᾶ, Ὁ οἰκονομικὸς βίος τῆς νήσου Χίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 992 μ.Χ. μέχρι τοῦ 1566, διδακτορικὴ διατριβή, 4 τόμοι, Ἀθῆναι 1998, σσ. 1368+LXXXII, Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, 419-426
– Compte-rendu:I. Telelis, Georgios Pachymeres Philosophia Book 5. Commentary in Aristotle’s Meteorologica, editio princeps. Prolegomena-text-indices, Academia Atheniensis, Institutum litterarum Graecarum et Latinarum, Athens 2012, Efthymios NICOLAIDIS, 427-428
– Book review:E. TCHKOIDZE, Ένας Γεωργιανός προσκυνητής στον βυζαντινό κόσμο του 9ου αιώνα: ο Άγιος Ιλαρίων ο Γεωργιανός [A Georgian Pilgrim in the Byzantine World of the 9th Century: Saint Hilarion the Georgian], Athens 2011, 273 pp. (ISBN 978-960-6813-29, Johannes PREISER-KAPELLER, 429-432
– Book Review: Der Doppeladler. Byzanz und die Seldschuken in Anatolien vom späten 11. bis zum 13. Jahrhundert (ed. N. ASUTAY-EFFENBERGER - F. DAIM), Mainz 2014, Charalampos CHOTZAKOGLOU, 433-442
– Βιβλιοκρισία: C. JOUANNO, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. ΛΟΥΚΑΚΗ, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 443-446
– Βιβλιοκρισία:S. PAPAIOANNOU, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3, Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, 447-450
– Βιβλιοκρισία:A. Madgearu, Byzantine Military Organisation on the Danube, 10th-12th Centuries (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, v. 22), Brill, Leiden – Boston 2013, σελ. 212, ISBN: 978-90-04-21243-5, Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ, 451-456
– Βook Review:A. RHOBY (ed.), Inscriptions in Byzantium and Beyond. Methods – Projects – Case Studies, (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- Historische Klasse. Denkschriften, vol. 478, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, vol. 38), Νίκος ΜΕΛΒΑΝΙ, 457-463
– Βιβλιοκρισία:ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 3, Teil 1 und 2), Wien 2014, Μανόλης ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ, 465-481
– Book Review: D. KOROBEINIKOV, Byzantium and the Turks in the Thirteenth Centruy, Oxford 2014, pp. xxi+372. ISBN 978-0-19-870826-1, Δημήτρης ΚΥΡΙΤΣΗΣ, 483-486
– Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 487-489
– Βιβλιοκρισία:Ἡ πρόσληψη τῆς ἀρχαιότητας στὸ Βυζάντιο κυρίως κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους χρόνους. Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ [Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Σειρὰ ἐκδόσεων 1], Ἀθήνα 2014, σελ. xxviii+394. ISBN 978-960-02-3007-9, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 491-493
– Bιβλιοκρισία Β. ΚΟΥΤΑΒΑ - ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, Ἡ σημειολογικὴ ἀντίληψη για τα φυτὰ στὸ Βυζάντιο. Ἀπό τὸν Ὀνειροκριτικὸ σὲ ἕνα γενικότερο κώδικα, ‘Αθήνα 2015, ISBN 960-571-109-2, Μαρία ΧΡΟΝΗ, 495-503
– Book Review:Α. Γ. Κ. ΣABBIΔΗΣ, Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204–1461), Thessaloniki 2016, Maria LEONTSINI, 505-508
– Book Review: M. CAMPAGNOLO - P. MAGDALINO - M. MARTINIANI-REBER - A.-L. REY (eds.), L’aniconisme dans l’art religieux byzantin, Actes du colloque de Genève (1-3 Octobre 2009), Musées d’art et d’histoire de Genève, La Pomme d'or, Geneva 2015, Maria LEONTSINI, 509-513

Α΄ Εγκύκλιος για τη Β΄ [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Ακολουθεί ενημερωτική Εγκύκλιος της Οργανωτικής Επιτροπής της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων.

 

---------------------------------------------

 

Με απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλαβε τη διοργάνωση της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία θα γίνει στην Πάτρα, από τις 13-15 Δεκεμβρίου 2017. Σας αποστέλλονται συνημμένα: 1. η επιστολή της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, 2. η πρώτη εγκύκλιος της Συνάντησης και η δήλωση συμμετοχής.

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή,

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου, πρόεδρος

Φεβρωνία Νούσια, γεν. γραμματέας

 

Υ.Γ.: Αν θέλετε, μπορείτε ελεύθερα να κοινοποιήσετε την επιστολή και την εγκύκλιο σε συνεργάτες και συναδέλφους σας.

Πρόσκληση συμμετοχής σε Συνέδριο: 16ο Διεθνές Συμπόσιο “Niš and Byzantium” (Νις, 3-5 Ιουνίου 2017)

Επισυνάπτονται το ενημερωτικό δελτίο και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής για το 16ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα “Niš and Byzantium. Roman Crown of the Orthodox Kingdom – 800 years since the coronation of Stefan the First-Crowned”, που θα πραγματοποιηθεί στη Νις, στις 3-5 Ιουνίου 2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://www.nisandbyzantium.org.rs/english.php

Αναγόρευση του καθηγητή Dieter Simon σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Οι Πρυτανικές Αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σας προσκαλούν στην τελετή Αναγόρευσης του κ. Dieter Simon Ομότιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humbolt του Βερολίνου τέως Προέδρου της Βρανδεμβούργειας Ακαδημίας Επιστημών ως Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αίθουσα Τελετών "Αριστοτέλης".

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

 

Αναγόρευση του καθηγητή Peter E. Pieler σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ο κύριος Peter E. Pieler, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Αυστρία.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

Συνημμένα αρχεία

Αναγόρευση του καθηγητή Bernard Flusin σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο του Κ.Β.Ε./Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ. τιμά τον καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης κ. Bernard Flusin για το πολυετές διδακτικό και ερευνητικό του έργο απονέμοντάς του τον τίτλο του Αντεπιστέλλοντος Εταίρου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών.

Η τελετή θα λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 στο κτήριο ΜΕΛΙΣΣΑ του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Βασ. Όλγας 36, Θεσσαλονίκη και ώρα 7.00 μμ.

Τον έπαινο προς τον τιμώμενο θα εκφωνήσει ο κ. Συμεών Πασχαλίδης, καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Στην αντιφώνησή του ο καθηγητής κ. Bernard Flusin θα μιλήσει με θέμα: «Η Βυζαντινή Αγιολογία και η επιστημονική έρευνα: οι σύγχρονες τάσεις».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης.

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση συμμετοχής: Pluralism and Peaceful Coexistence in Egypt: 1st-12th Centuries (Κάιρο, 2-4 Μαΐου 2017)

 

Call for papers

The 3rd International Conference
“Pluralism and Peaceful Coexistence in Egypt: 1st-12th Centuries”
Cairo, 2nd-4th May 2017

 

In 2014, Ain Shams University organized the First International conference on Christian Egypt 284-641 AD., which was about “Thought and Culture in Christian Egypt”, while in 2015 it organized the Second International Conference on Christian Egypt 284-641 AD., which was about “Historical, Ecclesiastical, Documentary, and Archaeological Evidence”. The proceedings of these two conferences will be published by Cambridge Scholars Publishing, UK, in 2017.

In 2016, Ain Shams University decided to hold in 2017 the Third International Conference which will be about “Pluralism and Peaceful Coexistence in Egypt: 1st-12th Centuries”.

So, we have the pleasure to invite you to attend the International conference “Pluralism and Peaceful Coexistence in Egypt: 1st-12th Centuries” which will be held on 2nd-4th May 2017, Cairo and will be organized by Ain Shams University in collaboration with The Coptic Orthodox Cultural Center, and the House of the Egyptian Family.

The organizing committee will cover 4 days accommodation (breakfast and lunch), and transportation from and to the Airport. It will arrange also a tourist tour during the conference. The accommodation will be at the Guest House (Dār al- ) of the university (single or double rooms with breakfast).

Conference Themes:

  • Aspects of Pluralism and Peaceful Coexistence in Graeco-Roman Egypt.
  • Aspects of Pluralism and Peaceful Coexistence in Coptic Egypt.
  • Aspects of Pluralism and Peaceful Coexistence in Islamic Egypt.
  • Pluralism and the Egyptian Arts and Monuments.
  • Pluralism and its Impact on Religious Doctrines in Christian-Islamic Egypt.
  • Pluralism and its Impact on Education, Culture, and Thought in Egypt.

Conference Fees: 200 € for non-Egyptian scholars and 150 € for non-Egyptian students, which have to be paid before the conference or during the registration in the morning of the first day of the conference.

A 250-300 words abstract must be sent by 1st November 2016 and the complete papers by 15th April 2017.

Languages of the conference: English and Arabic

Scholarly committee:

Prof. Dr. Albrecht Fuess (Germany)
Prof. Dr. Cornelia Römer (Germany)
Prof. Dr. Muhammad Abdel-Ghani (Egypt)
Prof. Dr. Pablo Argárate (Austria)
Prof. Dr. Roger Bagnall (USA)
Prof. Dr. Tarek M. Muhammad (Egypt)
Prof. Dr. Vassilios Christides (Greece)
Prof. Dr. Wessam A. Farag (Egypt)
Prof. Dr. Mamdouh al-Damati (Egypt)
Prof. Dr. Abdel-Aziz M. Ramadan (Egypt)
 

Contacts: Professor Dr. Tarek M. Muhammad. e.mail: tarekmansoureg@yahoo.com or tarekmansour@art.asu.edu.eg. Via WhatsApp: +201286186162. Fax: +20224845324.

Notice:

  1. All the papers will be published by Cambridge Scholars Publishing and by the Coptic Orthodox Cultural Center in two volumes.
  2. Participants who would like to stay many days in Cairo after the conference, we can arrange their staying at the Guest House of the university in the same price of the conference.
  3. Participants who will not stay at the Guest House of the university, they could stay in the hotel of Sonesta, Al-Tayaran St., Madinat Nassr, at their expense with a special price. http://www.sonesta.com/Cairo

 

With best wishes,
President of the conference
Prof. Dr. Abdul-Wahaab Ezzat
President of Ain Shams University

Κ.Β.Ε./Α.Π.Θ. Σεμινάρια πτυχιούχων Α.Ε.Ι. 2016-2017

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. θα οργανώσει στους χώρους του Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

1. «Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της βυζαντινής θεολογίας», Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας.
2. «Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο», Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
3. «Η Βυζαντινή και Μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στο 15ο αι.», Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας.
4. «Η Βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)», Τμήμα Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας.
5. «Θεσμοί του δημοσίου και του ιδιωτικού βυζαντινού δικαίου», Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου.

Πληροφορίες-επικοινωνία: Γεώργιος Πούλιος
E-mail: info@kbe.auth.gr
http://www.kbe.auth.gr
Τηλ.: +30 2310 992002, +30 2310 992003
Fax: +30 2310 992004

Πρόσκληση συμμετοχής: Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθ. Γ. Βελένη (Θεσσαλονίκη, 5-6 Οκτωβρίου 2017)

Στις 5-6 Οκτωβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνεται επιστημονικό συμπόσιο με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 χρόνων του ομότιμου καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Γεωργίου Βελένη.

Στο συνέδριο προσκαλούνται να λάβουν μέρος επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να παρουσιάσουν ανακοινώσεις για την Αρχαία, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ιστορία και Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική, τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική, τη Μικροτεχνία, την Επιγραφική και άλλους συναφείς κλάδους της επιστήμης.

 

Επισυνάπτεται η σχετική πρώτη εγκύκλιος, στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και το Δελτίο Συμμετοχής.