ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναζήτηση:

Πρόσκληση συμμετοχής: Political, Social and Religious Dynamics in South-East Europe (2-7 Σεπτεμβρίου 2019)

Επισυνάπτεται η πρώτη εγκύκλιος (στην Αγγλική και στη Γαλλική) για το 12ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα: «Political, Social and Religious Dynamics in South-East Europe», που θα γίνει στο Βουκουρέστι, στις 2-7 Σεπτεμβρίου 2019.

Αναγόρευση του καθηγητή κ. Βασιλείου Κατσαρού σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Ιω. Καραμπίνης, και ο Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή αναγόρευσης του κ. Βασιλείου Κατσαρού, Ομότιμου Καθηγητή της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης.

Πριν από την αναγόρευση, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Πτυχές Βυζαντινής Φιλολογίας, Τέχνης και Ιστορίας».

Συνημμένα αρχεία

Βυζαντινά μνημεία σε κίνδυνο

Σας ενημερώνουμε ότι μέσω του παρακάτω συνδέσμου, μπορείτε να διαβάσετε κείμενο «προβληματισμού σχετικά με την πορεία που έχει πάρει η προστασία των βυζαντινών μνημείων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια»:

https://byzantiumheritage.wordpress.com/

Θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας (Θεσσαλονίκη, 3-5 Ιουλίου 2017)

Επισυνάπτονται η αφίσα και η ανακοίνωση σχετικά με το θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας που διοργανώνει το Τμήμα Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Κ.Β.Ε. και το Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., στις 3-5 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Αναγόρευση του καθηγητή Paolo Odorico σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο του Κ.Β.Ε./Α.Π.Θ.

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ τιμά τον καθηγητή της École des Ηautes Études en Sciences Sociales κ. Paolo Odorico για το πολυετές διδακτικό και ερευνητικό του έργο στη Βυζαντινή Λογοτεχνία και Πολιτισμό απονέμοντάς του τον τίτλο του Αντεπιστέλλοντος Εταίρου του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. 

Η τελετή θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 στο κτήριο ΜΕΛΙΣΣΑ του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Βασ. Όλγας 36, Θεσσαλονίκη και ώρα 7.00 μμ. 

Τον έπαινο προς τον τιμώμενο θα εκφωνήσει ο κ. Βασίλης Κατσαρός,  ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Στην αντιφώνησή του ο καθηγητής κ. Paolo Odorico θα μιλήσει με θέμα: «Ο χρόνος της αυτοκρατορίας». 

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης.

Συνημμένα αρχεία

Υπενθύμιση για δήλωση συμμετοχής στη Β΄ [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Ακολουθεί υπενθύμιση της Οργανωτικής Επιτροπής της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων.

 Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στη Β΄ [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία θα γίνει στην Πάτρα από τις 13-15 Δεκεμβρίου 2017, θα πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο (έστω προσωρινό) της ανακοίνωσής τους έως τις 24 Απριλίου 2017 και την περίληψη (περίπου 350 λέξεις) μαζί με τον οριστικό τίτλο της ανακοίνωσης έως τις 30 Ιουνίου 2017. Οι ανακοινώσεις υποψήφιων διδακτόρων θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή έγκριση του επόπτη καθηγητή. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν χωρίς ανακοίνωση στις εργασίες της Συνάντησης παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2017, συμπληρώνοντας επίσης τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικές με τη Β' [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων θα αναρτώνται στο εξής και στον ιστότοπο http://synantisiellinonbyzantinologon.events.upatras.gr/.


Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής,
Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου
Φεβρωνία Νούσια

Δυνατότητα χρηματοδότησης για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi, Τουρκία

Επισυνάπτεται ενημέρωση για υποτροφίες και χρηματοδότηση έρευνας από το Andrew W. Mellon Foundation, για το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi, στην Τουρκία, για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18.

Ανάρτηση τόμου 26 του περιοδικού «Βυζαντινά Σύμμεικτα»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα, τόμος 26 (2016), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/issue/view/543

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / TABLE OF CONTENTS

 

Άρθρα / Articles 

– The Soldier's Life: Early Byzantine Masculinity and the Manliness of  War, Μ. Ε. STEWART, 11-44
– Οι "Caesares" του Αυσονίου: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις, Βασίλειος Λ. ΠΑΠΠΑΣ, 45-66
– Μυθικό παρελθόν-χριστιανικό παρόν: Πρόσληψη και προβολή των πνευματικών σχέσεων δύο βυζαντινών πόλεων. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας     (9ος-14ος αι.), Γεώργιος Β. ΤΣΙΑΠΛΕΣ, 67-92
– Die Ausgießung des zweifachen Geistes. Zwei unikale Szenen in der Soter-Kirche in Kephali auf Kreta, Martina HORN, 93-125
– Le penchant politique de Basile Lakapènos pour l’Athos et le rétablissement des relations de Basile II avec le monastère de Stoudios en 985/986, Βασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ, 127-139
– Κωμική Λογοτεχνία και γέλιο τον 12ο αι. Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Μανασσή, Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, 141-161
– Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια, Σπυρος ΚΑΡΥΔΗΣ, 163-209
– Το Θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περί Βασιλειών, Κωνσταντίνος ΠΑΪΔΑΣ, 211-245
– State officials in the themes of Opsikion, the Anatolikoi and the Kibyrraiotai: new and recently revisited sigillographic evidence, Olga KARAGIORGOU, Pantelis CHARALAMPAKIS, Christos MALATRAS, 247-308
– Social Group Profiles in Byzantium: Some Considerations on Byzantine Perceptions about Social Class Distinctions, Efi RAGIA, 309-372

 

Βιβλιοκρισίες / Book Reviews 

– Review Article:Ἤπειρόνδε. Proceedings of the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina, 1-3 October 2009), eds. CHRISTOS STAVRAKOS and BARBARA PAPADOPOULOU, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011 (360 p.), Olga KARAGIORGOU, 375-394
– Βιβλιοκριτικό δοκίμιο:G. STATHIS, Introduction to Kalophony, the Byzantine Ars Nova; The Anagrammatismoi and Mathēmata of Byzantine Chant; translated and revised by K. Terzopoulos; Studies in Eastern Orthodoxy 1; Peter Lang (Bern 2014); Pages 332, Αχιλλεύς ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ, 395-418
– Βιβλιοκρισία:Ἀντωνίου Σ. Δαμαλᾶ, Ὁ οἰκονομικὸς βίος τῆς νήσου Χίου ἀπὸ τοῦ ἔτους 992 μ.Χ. μέχρι τοῦ 1566, διδακτορικὴ διατριβή, 4 τόμοι, Ἀθῆναι 1998, σσ. 1368+LXXXII, Χρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, 419-426
– Compte-rendu:I. Telelis, Georgios Pachymeres Philosophia Book 5. Commentary in Aristotle’s Meteorologica, editio princeps. Prolegomena-text-indices, Academia Atheniensis, Institutum litterarum Graecarum et Latinarum, Athens 2012, Efthymios NICOLAIDIS, 427-428
– Book review:E. TCHKOIDZE, Ένας Γεωργιανός προσκυνητής στον βυζαντινό κόσμο του 9ου αιώνα: ο Άγιος Ιλαρίων ο Γεωργιανός [A Georgian Pilgrim in the Byzantine World of the 9th Century: Saint Hilarion the Georgian], Athens 2011, 273 pp. (ISBN 978-960-6813-29, Johannes PREISER-KAPELLER, 429-432
– Book Review: Der Doppeladler. Byzanz und die Seldschuken in Anatolien vom späten 11. bis zum 13. Jahrhundert (ed. N. ASUTAY-EFFENBERGER - F. DAIM), Mainz 2014, Charalampos CHOTZAKOGLOU, 433-442
– Βιβλιοκρισία: C. JOUANNO, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. ΛΟΥΚΑΚΗ, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 443-446
– Βιβλιοκρισία:S. PAPAIOANNOU, Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. ISBN 978-1-107-02622-3, Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, 447-450
– Βιβλιοκρισία:A. Madgearu, Byzantine Military Organisation on the Danube, 10th-12th Centuries (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, v. 22), Brill, Leiden – Boston 2013, σελ. 212, ISBN: 978-90-04-21243-5, Γιώργος ΚΑΡΔΑΡΑΣ, 451-456
– Βook Review:A. RHOBY (ed.), Inscriptions in Byzantium and Beyond. Methods – Projects – Case Studies, (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- Historische Klasse. Denkschriften, vol. 478, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, vol. 38), Νίκος ΜΕΛΒΑΝΙ, 457-463
– Βιβλιοκρισία:ANDREAS RHOBY, Byzantinische Epigramme auf Stein nebst Addenda zu den Bänden 1 und 2 (Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung, hrsgg. von Wolfram Hörandner, Andreas Rhoby und Anneliese Paul, Band 3, Teil 1 und 2), Wien 2014, Μανόλης ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ, 465-481
– Book Review: D. KOROBEINIKOV, Byzantium and the Turks in the Thirteenth Centruy, Oxford 2014, pp. xxi+372. ISBN 978-0-19-870826-1, Δημήτρης ΚΥΡΙΤΣΗΣ, 483-486
– Βιβλιοκρισία:M. HINTERBERGER (ed.), The Language of Byzantine Learned Literature [BYZANTIOς. Studies in Byzantine History and Civilization 9], Turnhout 2014, σελ.VI+228, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 487-489
– Βιβλιοκρισία:Ἡ πρόσληψη τῆς ἀρχαιότητας στὸ Βυζάντιο κυρίως κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους χρόνους. Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ [Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Σειρὰ ἐκδόσεων 1], Ἀθήνα 2014, σελ. xxviii+394. ISBN 978-960-02-3007-9, Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, 491-493
– Bιβλιοκρισία Β. ΚΟΥΤΑΒΑ - ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, Ἡ σημειολογικὴ ἀντίληψη για τα φυτὰ στὸ Βυζάντιο. Ἀπό τὸν Ὀνειροκριτικὸ σὲ ἕνα γενικότερο κώδικα, ‘Αθήνα 2015, ISBN 960-571-109-2, Μαρία ΧΡΟΝΗ, 495-503
– Book Review:Α. Γ. Κ. ΣABBIΔΗΣ, Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204–1461), Thessaloniki 2016, Maria LEONTSINI, 505-508
– Book Review: M. CAMPAGNOLO - P. MAGDALINO - M. MARTINIANI-REBER - A.-L. REY (eds.), L’aniconisme dans l’art religieux byzantin, Actes du colloque de Genève (1-3 Octobre 2009), Musées d’art et d’histoire de Genève, La Pomme d'or, Geneva 2015, Maria LEONTSINI, 509-513

Α΄ Εγκύκλιος για τη Β΄ [Θ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Ακολουθεί ενημερωτική Εγκύκλιος της Οργανωτικής Επιτροπής της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων.

 

---------------------------------------------

 

Με απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλαβε τη διοργάνωση της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία θα γίνει στην Πάτρα, από τις 13-15 Δεκεμβρίου 2017. Σας αποστέλλονται συνημμένα: 1. η επιστολή της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, 2. η πρώτη εγκύκλιος της Συνάντησης και η δήλωση συμμετοχής.

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή,

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου, πρόεδρος

Φεβρωνία Νούσια, γεν. γραμματέας

 

Υ.Γ.: Αν θέλετε, μπορείτε ελεύθερα να κοινοποιήσετε την επιστολή και την εγκύκλιο σε συνεργάτες και συναδέλφους σας.

Πρόσκληση συμμετοχής σε Συνέδριο: 16ο Διεθνές Συμπόσιο “Niš and Byzantium” (Νις, 3-5 Ιουνίου 2017)

Επισυνάπτονται το ενημερωτικό δελτίο και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής για το 16ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα “Niš and Byzantium. Roman Crown of the Orthodox Kingdom – 800 years since the coronation of Stefan the First-Crowned”, που θα πραγματοποιηθεί στη Νις, στις 3-5 Ιουνίου 2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://www.nisandbyzantium.org.rs/english.php