Α. Βουδούρη / A. Voudouri, Αυτοτελή εγκώμια πόλεων κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο υπό το πρίσμα της προγενέστερης παράδοσής τους, Αθήνα 2017 Επιβλέπουσα: Θ. Αντωνοπούλου / Th. Antonopoulou, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θ. Αλεξόπουλος / Th. Alexopoulos, Η προσωπική μονομαχία στο Βυζαντινό κόσμο (μέσα 7ου – μέσα 15ου αι., Αθήνα 2017 Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη / T. Maniati-Kokkini (επιβλέπουσα), Α. Κόλια-Δερμιτζάκη / A. Kolia-Dermitzaki, Ε. Χρήστου / E. Christou, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η. Ταξίδης / I. Taxidis, Les épigrammes de Maxime Planude: introduction, édition critique, traduction française et annotation (Byzantinisches Archiv, 32), Berlin-Boston 2017

DIAL-G (Διαχρονικό διαδραστικό Λεξικό της Ελληνικής)

DIAL-G (Διαχρονικό διαδραστικό Λεξικό της Ελληνικής) Υπεύθυνος: Γρηγόριος Παπαγιάννης – Νικόλαος Σικλαφίδης Φορείς: Δ.Π.Θ. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Χρόνος υλοποίησης: 2007 – Λοιπές πληροφορίες: http://dialg.helit.duth.gr/

Προσωπογραφικό λεξικό της εποχής των Παλαιολόγων. Συμπλήρωμα

Προσωπογραφικό λεξικό της εποχής των Παλαιολόγων. Συμπλήρωμα Υπεύθυνος: Σοφία Κοτζάμπαση Συνεργάτες: Ελένη Καλτσογιάννη, Ηλίας Ταξίδης, Ηλιάνα Παρασκευοπούλου Φορείς: σε συνεργασία με το Institut für Byzanzforschung της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών Χρόνος υλοποίησης: 2010-

Οι πόλεις στο Βυζάντιο: Οικονομία-Διοίκηση-Κοινωνία (13ος-15ος αι.)

Οι πόλεις στο Βυζάντιο: Οικονομία-Διοίκηση-Κοινωνία (13ος-15ος αι.) Υπεύθυνος: Κοντογιαννοπούλου Αναστασία Φορείς: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Χρόνος υλοποίησης: 2008- Λοιπές πληροφορίες: Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η συστηματική μελέτη των πόλεων κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους αιώνες (13ος-15ος αι.). Μεταξύ των επιμέρους θεμάτων που […]