Στην παρούσα δημοσίευση θα αναρτώνται όλα τα ψηφίσματα για τη μετατροπή της χρήσης της Αγίας Σοφίας. Για κάθε νέο ψήφισμα που αναρτάται, θα δημιουργείται μία νέα δημοσίευση, η οποία θα ανακατευθύνει στην παρούσα. Αναρτάται, επίσης, η Ανοικτή Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών (AIEB).

Αναρτήσεις / Συνημμένα:

 1. Ανοικτή Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών [13/07/2020]
 2. Ψήφισμα Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (ελληνικά & αγγλικά) [13/07/2020]
 3. Ψήφισμα Bibliothèque Byzantine [13/07/2020]
 4. Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ελληνικά & αγγλικά) [13/07/2020]
 5. Ψήφισμα Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας [14/07/2020]
 6. Επιστολή Κινεζικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών [17/07/2020]
 7. Ψήφισμα Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ [17/07/2020]
 8. Ψήφισμα Τουρκικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) [10/07/2020]
 9. Επιστολή–Έκκληση Europa Nostra [17/07/2020]
 10. Επιστολή Ιεράς Συνόδου προς την Ελληνική Επιτροπή του ICOMOS [15/07/2020]
 11. Ψήφισμα Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ [14/07/2020]
 12. Ψήφισμα Ακαδημίας Αθηνών [14/07/2020]
 13. Ψήφισμα Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ (ΣΟΚΠΑ)
 14. Ψήφισμα Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας [17/07/2020]
 15. Ψήφισμα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ
 16. Ανακοίνωση Συγκλήτου ΕΚΠΑ [16/07/2020]
 17. Δελτίο Τύπου Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας [23/07/2020]
 18. Ψήφισμα Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [22/07/2020]
 19. Ψήφισμα Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Δικαίου
 20. Ψήφισμα Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ [27/07/2020]
 21. Ψήφισμα Κοσμητείας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ [27/07/2020]

Συνημμένα αρχεία: