Επισυνάπτεται πρόσκληση συμμετοχής στο Second International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, στη Θεσσαλονίκη, 19-20 Ιουνίου 2020.