Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την 6η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών Βυζαντινής Ιστορίας την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

 

 

Συνημμένα αρχεία: