Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος «Early Concepts of Humans and Nature: Universal, Specific, Interchanged» προκηρύσσει 6 υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1 Μαΐου 2019.

 

 

Συνημμένα αρχεία: