Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα

Υπεύθυνος: Ταξιάρχης Κόλιας

Συνεργάτες: Μαρία Αλυσανδράτου

Φορείς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας

Χρόνος υλοποίησης: 2012