Ακολουθεί πρόσκληση του καθηγητή κ. Δημήτριου Τρανταφυλλόπουλου

 


 

Φίλες καὶ φίλοι, ἀγαπητές καὶ ἀγαπητοὶ συνάδελφοι,

εἶναι τιμὴ καὶ χαρά νὰ σᾶς προσκαλέσω στὴ διάλεξη ποὺ θὰ δώσω

τὴν Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017, περὶ τὶς 11.00 π.μ.,

στὴν αἴθουσα τοῦ Διορθόδοξου Κέντρου τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης,

μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.

 

Θέμα: 

Μεταβυζάντιο καὶ νεωτερικότητα.

Ἡ “βαβυλώνια αἰχμαλωσία” τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση ἕως τὸν Διαφωτισμό (1453-1830)

 

Μὲ πολλὴ ἐκτίμηση,

Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος

τ. καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου