Επισυνάπτεται ενημέρωση για κοινή υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19, χρηματοδοτούμενη από το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Boğaziҫi και το Κέντρο Ιταλικών Αναγεννησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. Η υποτροφία προβλέπει διαμονή τεσσάρων μηνών στην Κωνσταντινούπολη και έξι μηνών στη Φλωρεντία

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. ITatti-BU JointPostdoc 2018-19.pdf