Επισυνάπτεται η εγκύκλιος (στην Ελληνική και στην Αγγλική) για το 38o Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, με ειδικό θέμα: «Αναζητώντας τη θέση του ‘άλλου’ στο Βυζάντιο: υλικά τεκμήρια και καλλιτεχνικές εκφάνσεις της παρουσίας αλλόφυλων και αλλόθρησκων στη βυζαντινή επικράτεια», που θα γίνει στην Αθήνα, τον Μάιο 2018.

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. 38th Symposium Announcement ChAE.pdf