Επισυνάπτεται η πρόσκληση-πρόγραμμα για την παρουσίαση της επιστημονικής δραστηριότητας του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη διετία 2015-2016 (Αθήνα, 24 Απριλίου 2017).

 

Συνημμένα αρχεία:

  1. Πρόσκληση Πρόγραμμα.pdf