Α. Βουδουρη / A. Voudouri, Αυτοτελή εγκώμια πόλεων κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο υπό το πρίσμα της προγενέστερης παράδοσής τους, Αθήνα 2017 Επιβλέπουσα: Θ. Αντωνοπουλου / Th. Antonopoulou, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μ. Αλυσανδράτου / M. Alysandratou, Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο κατά την περίοδο των Κομνηνών και Αγγέλων (1081-1204) Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Τ. Κόλιας / T. Kolias (επιβλέπων), Μ. Λουκάκη / Μ. Loukaki, Γ. Μέριανος / G. Merianos, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α. Βουδούρη / A. Voudouri, Αυτοτελή εγκώμια πόλεων κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο υπό το πρίσμα της προγενέστερης παράδοσής τους, Αθήνα 2017 Επιβλέπουσα: Θ. Αντωνοπούλου / Th. Antonopoulou, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θ. Αλεξόπουλος / Th. Alexopoulos, Η προσωπική μονομαχία στο Βυζαντινό κόσμο (μέσα 7ου – μέσα 15ου αι., Αθήνα 2017 Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Τ. Μανιάτη-Κοκκίνη / T. Maniati-Kokkini (επιβλέπουσα), Α. Κόλια-Δερμιτζάκη / A. Kolia-Dermitzaki, Ε. Χρήστου / E. Christou, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η. Ταξίδης / I. Taxidis, Les épigrammes de Maxime Planude: introduction, édition critique, traduction française et annotation (Byzantinisches Archiv, 32), Berlin-Boston 2017

Μ. Αλυσανδράτου / M. Alysandratou, Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο κατά την περίοδο των Κομνηνών και Αγγέλων (1081-1204) Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Τ. Κόλιας / T. Kolias (επιβλέπων), Μ. Λουκάκη / Μ. Loukaki, Γ. Μέριανος / G. Merianos, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Β. Βλυσίδου / V. Vlyssidou – Στ. Λαμπάκης / St. Lampakis, Θεσμοί, Kοινωνία, Eσωτερική και Eξωτερική Πολιτική του Βυζαντίου (πρώην Τράπεζα πληροφοριών βυζαντινής ιστορίας), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών

DIAL-G (Διαχρονικό διαδραστικό Λεξικό της Ελληνικής)

DIAL-G (Διαχρονικό διαδραστικό Λεξικό της Ελληνικής) Υπεύθυνος: Γρηγόριος Παπαγιάννης – Νικόλαος Σικλαφίδης Φορείς: Δ.Π.Θ. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Χρόνος υλοποίησης: 2007 – Λοιπές πληροφορίες: http://dialg.helit.duth.gr/