Μ. Αλυσανδράτου / M. Alysandratou, Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο κατά την περίοδο των Κομνηνών και Αγγέλων (1081-1204) Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Τ. Κόλιας / T. Kolias (επιβλέπων), Μ. Λουκάκη / Μ. Loukaki, Γ. Μέριανος / G. Merianos, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μ. Αλυσανδράτου / M. Alysandratou, Η ψυχαγωγία στο Βυζάντιο κατά την περίοδο των Κομνηνών και Αγγέλων (1081-1204) Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Τ. Κόλιας / T. Kolias (επιβλέπων), Μ. Λουκάκη / Μ. Loukaki, Γ. Μέριανος / G. Merianos, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών