Επισυνάπτεται επιστολή του καθηγητή A. Rigo.

Επιστολή:

Letter_ICBS_june1