Το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών εισάγει φέτος στη λειτουργία του ένα νέο κύκλο διαλέξεων γύρω από εξειδικευμένα ιστορικά θέματα.

Διδακτικά αντικείμενα που μέχρι προσφάτως περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα των μαθημάτων του, αλλά στο εξής θα παραμένουν εκτός αυτού, ως αποτέλεσμα της επικέντρωσής του στις λεγόμενες «βοηθητικές επιστήμες», θα αναπτύσσονται πλέον σε δίωρες διαλέξεις, τα απογεύματα συγκεκριμένων Παρασκευών του έτους με ομιλητές τους ίδιους διδάσκοντες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο.

Συνημμένα αρχεία: