Η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών διοργανώνει το Ε’ Τοπικό της Συνέδριο από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2019 στο Ινστιτούτο Έρευνας του Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) στον Μυστρά.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν, να στείλουν περίληψη (έως 250 λέξεις) των σχετικών με τη Λακωνία εισηγήσεών τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2019 στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

sophiakapetanaki@yahoo.gr  ή etlasp@gmail.com ή dthkats@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών www.etlasp.gr

 

Η οργανωτική επιτροπή

Σοφία Καπετανάκη                                             Δημήτρης Κατσουλάκος