Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη διοργανώνει, με την επιστημονική συνεργασία της Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών, το Γ΄ Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας, με θέμα «Η Κοζάνη και η περιοχή της από τους Βυζαντινούς στους Νεότερους Χρόνους», Κοζάνη, Νέο Κτήριο της Βιβλιοθήκης, 7-9 Δεκεμβρίου 2018.