Το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν τη Γ΄[Ι΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019  έως την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση παρακαλούνται να στείλουν στην ηλεκτρ. διεύθυνση synant.byzantinol3@gmail.com δήλωση συμμετοχής έως τις 30 Απριλίου 2019 και περίληψη της ανακοίνωσής τους (μέχρι περίπου 350 λέξεις) έως τις 30 Ιουνίου 2019. Οι ανακοινώσεις υποψήφιων διδακτόρων θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή έγκριση του επόπτη καθηγητή. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν (χωρίς ανακοίνωση) στις εργασίες της Συνάντησης παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, συμπληρώνοντας επίσης τη συνημμένη δήλωση. Οι υποβληθείσες περιλήψεις θα κριθούν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η πρώτη εγκύκλιος καθώς και η δήλωση συμμετοχής.